Verksamhetsnamn: Mast Square Café & Bistro
Juridiskt namn: Restaurang Masttorget i Malmö AB 
Besöksadress: Einar Hansens Esplanad 4, 211 19 Malmö
Juridisk adress: Florettgatan 12, 254 67 Helsingborg 
Org.nr: 556773-7571
Tel. 040-23 05 05
E-post: info@mastsquare.se